Voices for Independence /  Lleisiau Dros Annibyniaeth.

Mae 55% o bobl rhwng 18-24 oed yng Nghymru’n cefnogi Annibyniaeth.* Nhw yw’r dyfodol, a dyma leisiau sy’n cefnogi’r dyfodol yna!

55% of 18-24yr olds in Cymru support Independence.* They are the future and here are some voices in support of that future!