Dr. Carl Clowes

Sylfaenydd,  Cadeirydd / Founder Chair of Antur Aelhaearn, Nant Gwrtheyrn and  Dolen Cymru.
Chwilog.

 

“Mae’r claf yn sal! A mae Cymru yn ‘sal’ yn ôl  unrhyw fesur Ewropeaidd. O fewn yr Deyrnas Gyfunol cyfeirir y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol at bedair gwlad a naw rhanbarth Seisnig gyda GVA Cymru y pen yr isaf ohonyn nhw i gyd[£19,100]. Prin bod hyn yn cymeradwyo’r drefn bresennol!
Oes’na bresgripsiwn i wella’r claf? Oes. Mae gan Cymru 3.1 miliwn o bobl ond beth sydd gan y gwledydd Ewropeaidd canlynol yn gyffredin a’i gilydd? Cyprus (pobl.770,000), Estonia (1.6m), Latfia,(2.5m), Malta (394,000) a Slofenia (1.97m)? Yn gyntaf, gafodd y bump eu annibyniaeth o’r 1960au ymlaen. Yn ail, daeth y pump yn aelodau cyflawn o’r Undeb Ewropeaidd yn 2004 a’r llewyrch ddaeth yn sgil hynny.
Beth sydd ei angen rwan ar Gymru’ r claf i fod yn genedl hapus a hunan-hyderus? Yn syml, trefn llywodraethu newydd fydd yn creu hunan-gred, Ddaw hyder, a gwellhad i’r claf yn sgil hynny!

 

The patient is sick! And Wales is ‘sick’ by any European measure. Within the UK, the Office for National Statistics acknowledges four countries and nine English regions. With the GVA of Wales the lowest per capita of them all [£19,100] – hardly a recommendation for the current political order!

Is there a prescription? Yes.  Wales has 3.1 million people but what do the following European countries have in common? Cyprus (popn. 770,000), Estonia (1,6m), Latvia (2.5m), Malta (394,000), and Slovenia (1.97m)?  Firstly, all achieved their independence since the 1960s. Secondly, in 2004 they all became full members of the European Union with great benefits and success.

What does Wales the patient need now to become a happy and self-confident nation?  Quite simply, a new order to create self-belief. Confidence and the patient’s condition will undoubtedly respond.”