Eädyth Crawford

Singer / Cantores.
Merthyr Tudful.

 

“Fel cantores ifanc a Chymraes sy’n byw yng nghwm Cymreig Merthyr Tudfil, rwy’n teimlo’n gryf iawn am lwybr Cymru tua’r dyfodol. Gyda phopeth sydd yn y newyddion am Brexit a’r ffordd y mae ein cenedl wedi rhannu’n ddau, dw i’n credu ei bod hi’n drist gweld sut y bydd ein cenedlaethau iau yn cael eu heffeithio gan yr hyn sy’n cael ei ddangos ar y teledu a’r cyfryngau cymdeithasol. Ro’n i’n falch iawn ac yn lwcus iawn i fod yn rhan o’r orymdaith dros Annibyniaeth i Gymru ym Merthyr yn 2019 ac i gael canu anthem genedlaethol Cymru o flaen dros 5,000 o gefnogwyr annibyniaeth i Gymru. Rwy’n credu ei bod hi’n amser pwysig iawn i ni fod yn gryfach fel gwald ac i beidio â theimlo ein bod ni’n cael ein rhwygo ar wahân gan yr hyn mae’r newyddion yn ei ddangos i ni. Fel yr Alban, rwy’n credu y gallai Cymru gael mantais aruthrol drwy fod yn annibynnol ac rwy’n gobeithio y gallwn ni, yn y pen draw, ddod at ein gilydd fel gwlad a phenderfynnu beth sydd orau i Gymru.”

 

“As a young Welsh female singer living in the Welsh valley of Merthyr Tudful I feel very strongly about where the future lies for Wales. With everything in the news about Brexit and how we’ve seen a nation divided I think it’s sad to see how the younger generations will be affected by what’s seen on television and on social media. I was very proud and feel very lucky to have been a part of the Welsh independence march in Merthyr 2019 and to have sung the welsh national anthem in-front of over 5,000 supporters of Welsh independence.  I think it’s a very important time to be stronger as a country and to not feel separated by what we see on the news. Like Scotland I think Wales could benefit massively from being independent and I hope that eventually we can come together as a country and decide what’s best for Wales.”