Boyd Clack

Actor and Writer / Actor a Sgwennwr.
Tonyrefail.


“I have always favoured Welsh Independence because every country should be independent.  The opposite of independent after all is dependent and to be dependent on anyone or an organisation where that dependence isn’t based on love, kindness and genuine care is demeaning.  

 

England looks down on us, of that there is no doubt so our ‘dependence’ on them is the dependence of perceived inferiority.  

 

Fuck that.  

 

As Neville Southall says we are a beautiful, mystical people living in a beautiful mystical land.  We are a fine people. We don’t need our heads patted.”

 

“Rwy wedi bod o blaid Annibyniaeth i Gymru erioed achos fe ddylai pob gwlad fod yn annibynnol. Wedi’r cyfan, y gwrthwyneb i fod yn annibynnol yw bod yn ddibynnol, ac mae bod yn ddibynol ar unrhyw un neu unrhyw sefydliad yn ein diraddio os nad yw cariad, caredigrwydd a gofal yn sail i’r ddibyniaeth honno.

Mae Lloegr yn edrych i lawr ei drwyn arnom ni – does dim dwywaith am hynny. Felly mae ein ‘dibyniaeth’ arnyn nhw yn ddibyniaeth sy’n seiliedig, yn ei hanfod, ar anghydraddoldeb sylfaenol.

Ffwcio hynny.”