Graham The Bear

Goldie Looking Chain.
Casnewydd /  Newport.

 

“We, in Wales, have our own unique issues and needs that Westminster simply will never appropriately deal with. To those in power we will always be a poor relation. We need to act for ourselves, speak for ourselves, govern ourselves for our people. We can expand Welsh business and we can make our independence a lasting success. Only with the opportunity independence will bring can Wales and our proud communities thrive to our full potentials.”

 

“Yma yng Nghymru, mae gyda ni ein materion a’n angenion unigryw ein hunain – pethau na fydd San Steffan fyth yn gallu delio gyda nhw’n iawn. Fel rhyw berthynas gwan a thlawd – dyna sut mai’r rhai sydd mewn grym yn meddwl am Gymru. Mae angen i ni gydio yn y sefyllfa a dechrau gwneud pethau drosom ni’n hunain, llywodraethu’n hunain er budd ein pobl ein hunain. Fe allwn ni ehangu a chynyddu busnes yng Nghymru ac mae gyda ni bopeth sydd ei angen i droi ein hannibynniaeth yn llwyddiant parhaus. Dim ond gydio yn y cyfle a ddaw gydag annibyniaeth y gall Cymru a’n cymunedau balch lwyddo a chyrraedd ein llawn botensial.”