Adwaith

Musicians / Cerddorion.
Caerfyrddin / Carmarthen.

 

“Mae pobl Prydain yn dibynnu gormod ar San Steffan a Lloegr ac mae trigolion yr Alban a Chymru’n sylweddoli’n gyflym iawn fod annibyniaeth yn ddewis gwych. Mae angen arweinydd arnom ni sy’n rhoi Cymru gyntaf ac sy’n gwerthfawrogi’r diwylliant a’r iaith o ddifri.”

 

“Britain are relying on Westminster and England too much, people from Scotland and Wales are quickly starting to realise that independence is a great option. We need a leader who puts Wales first and has a genuine care for the culture and language.”