Hilary Brown

Virgo Consultancy Services Ltd. / Gwasanaethau Ymgynghori Virgo Cyf.
Y Barri / Barry .

 

“It feels like now is the right time for Wales to stand alone as a self-governing and self-determining nation in an attempt to stem the effect of the continued economic imbalances that flow so freely down the M4 corridor.

We are not a Region to be tagged on the bottom of Birmingham or to the west of Bristol to satisfy the echelons of Westminster.  We are a Country with our own Culture and our own Parliament and the capability of bringing decision making closer to home and where those decisions would be felt by those making the decisions.”

We know we are not an Island but neither are we a Region.

 

“Rwy’n teimlo mai nawr yw’r amser i Gymru sefyll ar ei thraed ei hunan – i lywodraethu ei hunan, llywio ei llwybr ei hunan a cheisio atal effeithiau’r anghydbwysedd economaidd sy’n llifo mor hawdd ar hyd coridor yr M4.

Rydyn ni’n haeddu gwell na chael ein trin fel rhyw ‘Ranbarth’ di-nod sydd rhywle i’r de o Birmingham ac i’r Gorllewin o Fryste. Dyna ydym ni yng ngolwg deiliad grym San Steffan. Rydyn ni’n wlad. Mae gyda ni ein diwylliant ein hunan a’n Senedd ein hunain yn ogystal â’r gallu i sicrhau fod y broses o gymryd penderfyniadau’n digwydd yma ar garreg ein drws ein hunan lle mae’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn gallu gweld, deall a theimlo sgil-effeithiau eu penderfyniadau.

Rydyn ni’n gwybod nad ydym ni’n ynys, ond nid ‘Rhanbarth’ ydym ni chwaith.”