Lisa Jên Brown

Singer / Cantores, 9 Bach.
Bethesda.

 

“Da ni’n byw mewn oes ryfedd iawn, yn ddychrynllyd o ofnus ar brydiau. Mae ein Iaith a’n diwylliant dan fygythiad yn ddyddiol. Ond mi fasa’r hawl i lywodraethu ein hunain mewn Cymru annibynnol yn helpu ni deithio i’r dyfodol gyda empathi, sicrwydd a chadernid.  Da ni’n wlad wahanol, ein agwedd ni, ein persbectif ni, meddylfryryd ni, ein traddodiad a’n diwylliant ni’n gwbwl wahanol i Lloegr. Do, da ni wedi cael ein coloneiddio a’n sathru i fod yn destyn sbort ac yn israddol i bob pwrpas. Mi fasa annibyniaeth yn cynnig gymaint o betha, ond be sy’n cyffroi fi ydy’r statws a’r gwerth fasa ar ein iaith frodorol ni, fel cenedl, mi fasa’ ni’n lot fwy hyderus , ac yn falchach ein byd o yngan ein geiria.”

 

“Our world is in such peril for  multiple reasons, our language and culture constantly under threat. The right to govern ourselves in an independent Wales would give us a solid vessel to navigate our future with empathy, knowledge and strength. We are a country with different attitudes and perspective, tradition and culture – but we’ve been colonised, forced to always be second class citizens in our own country. Having independence means many things… but what excites me is the value and status our indigenous language will have – as a nation we’d be much more confident speaking our words.”