Eddie Butler

Sports Commentator , Wales Rugby International/ Sylwebydd Chwaraeon a chyn chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru.
Trefynwy /Monmouth.                                                                                                                           

“Having not in all seriousness espoused a Free Monmouthshire for years, I realise it was my micro-vision of the real thing. I have been waiting for this movement, this awakening, for a long time – and feared that I would not see it in my lifetime.”

 

Fel un sydd wedi eirioli, efallai â’m tafod yn fy moch, dros ‘Sir Fynwy Rydd’ ers blynyddoedd, rwy’n sylweddoli bellach mai meicro-weledigaeth oedd hynny o’r peth go iawn. Rwy wedi bod yn disgwyl am y symudiad yma, y deffroad yma ers amser maith – ac wedi ofni na fyddwn i’n byw i weld dydd ei ddyfod.”