David Buttress

Ex CEO and co-founder of Just Eat. / Cyn Brif Weithredwr a Sylfaenydd Just Eat.
Casnewydd / Newport.

 

“Wales has everything it needs both economically and politically to establish itself as a strong independent country. Time has run out on Westminster, there is a better way for Wales to represent itself and that’s as an independent nation!”

 

“Mae gan Gymru bopeth sydd angen arni yn economaidd a gwleidyddol i sefydlu ei hun fel gwlad annibynnol gryf. Mae amser San Steffan ar ben, mae yna well ffordd i Gymru gynrychioli ei hun, sef fel cenedl annibynnol!”