Xanthe Hutchinson

Fashion Photographer and lecturer / Ffotograffydd Ffasiwn a Darlithydd.
Porthcawl.

 

“Wales is a fiercely proud and independent nation, characterised by a desire for progress. By virtue of The Welsh Assembly, the Education system and the language alone, Wales is and has been for some time, striving towards autonomy irrespective of Brexit. The environment has always nourished me spiritually, providing a backdrop of reclamation and historicism that stirs creativity and freedom of expression. It’s my belief that to open up a dialogue in regards to this sense of advancement will allow the culture to flourish further.”

 

“Mae Cymru’n genedl ffyrnig o falch ac annibynnol sy’n dyheu am weld cynydd. Yn rhinwedd twf y Cynulliad, ein system Addysg a’r iaith, fe welwch fod Cymru wedi bod yn brasgamu tuag ymreolaeth ers amser ac fe fydd yn parhau i wneud hynny waeth beth fydd yn digwydd gyda Brexit. Mae’r amgylchedd wedi bod yn noddfa i fi ac wedi fy maethu’n ysbrydol erioed wrth ddarparu cefnlen o hanesyddiaeth ac ail-hawlio sy’n corddi creadigrwydd a rhyddid mynegiant. Rwy’n credu y bydd agor deialog i gyd-daro â’r teimlad yma ein bod ni’n camu ymlaen yn galluogi’r diwylliant i flodeuo fwy fyth.”