Mark Hooper

Founder IndyCube / Sylfaenydd IndyCube.
Y Barri / Barry.

 

“Simply put; if we want to have any chance of solving the very real issues impacting Wales and Wales’ future we must have control over all the levers or power. No it’s, no buts; we must demand independence.

The old world order is fragmenting before our eyes, and the time for action is now; people know that the future is uncertain, and many are scared. But, and it’s a big but – we need to find the independence of mind and spirit to forge a very different future. Different from the path we’re currently on – a future that is fairer, more community centric; one that is better for generations to come.

I wasn’t always an independence supporter – I used to think we were too small, too poor and lacking the ability to run our own affairs. But I was wrong. So wrong. “

 

Yn syml, os ydyn ni eisiau datrys rhai o’r heriau difrifol sy’n effeithio ar Gymru a dylanwadu ar ddyfodolein gwlad mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod ni’n rheoli pob un o’r liferi pŵer. Heb os nac oni bai, rhaid inni fynnu annibyniaeth.

Mae hen drefn y byd yn chwalu’n ddarnau o flaen ein llygaid, a nawr yw’r amser i weithredu; mae pobl yn gwybod fod y dyfodol yn ansicr, ac mae hynny’n codi ofn ar lawer. Ond, ac mae hwn yn ‘ond’ mawr, mae angen i ni ddefnyddio ein hannibyniaeth meddwl ac annibyniaeth ein henaid i ffurfio dyfodol gwahanol iawn. A cherdded ar hyd llwybr sy’n wahanol iawn i lwybr ein presennol tua dyfodol sy’n fwy teg a lle mae cymunedau’n ganolog; dyfodol a fydd yn well i’r cenhedlaethau a ddaw ar ein hôl.

Do’n i ddim yn arfer cefnogi annibyniaeth. Ro’n i’n meddwl ein bod ni’n rhy fach, yn rhy dlawd a heb y sgiliau i redeg ein gwlad a’n materion ein hunain. Ond ro’n i’n anghywir. Yn hollol anghywir.”