Mei Gwynedd

Musician /  Cerddor.
Waunfawr.


Tydwi i erioed wedi ystyried fy hun yn brydeinig, na teimlo unrhyw gysylltiad gyda’r teulu brenhinol ac yr union jack. Fedrai ddim meddwl am neb gwell i wneud penderfyniadau am Gymru, nac y pobol sydd yn byw a gweithio yma. Tydy Norwy, Sweden na’r Ffindir ddim angen bod o dan undeb ‘scandiniavian’ a ddylia Cymru ddim teimlo fod ni angen pobol yn Llundain i wneud penderfyniadau drostom.”

I’ve never thought of myself as British, nor felt any connection with the royal family or the union jack. I can think of no better people to make decisions about Wales than those who live and work here. Norway, Sweden and Finland have no need of a ‘Scandinavian’ union and the people of Wales shouldn’t feel the need for people in London to make decisions on our behalf.”