Jon Gower

Writer / Sgwennwr.
Caerdydd / Cardiff.

 

“An independent Wales would be a fitting inheritance to leave my children, at home in an innovative country with an open and just society.  They would surely flourish there.”

 

“Byddai annibyniaeth yn etifeddiaeth deilwng i’w draddodi i fy mhlant, gyda Chymru yn gyfle i greu cymdeithas deg, agored a dyfeisgar yn ogystal â bod yn gartref iddynt.  Byddent yn siŵr o ffynnu yno.”