Ali Goolyad

Poet /  Bardd.
Caerdydd / Cardiff.

 

“Wales has its own language and its own government  Now it’s time to hold our own pockets.”

 

“Mae gan Gymru ei hiaith ei hunan a’i llywodraeth ei hunan. Nawr mae’n bryd i ni afael yn ein pocedi ein hunan.”