Donal Whelan

Environmental campaigner /  Ymgyrchydd Amgylcheddol.
Bro Morgannwg.

 

“Mae’r drefn economaidd fyd-eang wedi torri. Yn ei hanfod, mae economeg sy’n mynnu twf parhaus yn anghynaladwy ac mae’n dinistrio systemau bywyd y Ddaear.

Mae annibyniaeth i Gymru’n cyfle aruthrol i feithrin economi wahanol a fydd yn cynnal ein hurddas dynol a gwarchod yr ecosystemau sy’n ein cynnal ni.

Mae Cymru’n rhy fach i iacháu’r byd i gyd, ond fe allwn iacháu ein hunain ac arwain y ffordd i eraill.”

 

The global economic system is broken. Perpetual growth economics are fundamentally unsustainable and they’re destroying the Earth’s life systems.

Welsh independence is an incredible opportunity to build a different economy, one that upholds human dignity and protects the ecosystems that sustain us.

Wales is too small to heal the world, but we can heal ourselves and show others the way.”