Swcidelic

Artist.
Caerfyrddin.

 

 

“Ni’n byw mewn cyfnod o ansicrwydd mawr fel cenedl sy’n bodoli yng nghysgod gormoesol San Steffan. Mae’n gwneud fwy o synnwyr nag erioed i ni fedru sefyll ar ein traed ein hun yn annibynnol gyda’r rhyddid i reoli ein gwlad ein hun. Dwi byth wedi teimlo’n Brydeinig ac mae’r ysfa o fedru torri’n rhydd a chreu Cymru hyderus a chryf yn enfawr. Amdani!

 

We live in a period of such uncertainty as a nation existing in the oppresive shadow of Westminster. It makes more sense than ever to stand independently with the freedom to live by our own rules. I’ve never identified as British so the urge and need to break free to create a strong and confident Wales is enormous. Let’s go for it!”