Neville Southall

Activist and ex-footballer / Ymgyrchydd, cyn bêl-droediwr.
Llandudno.

 

“If Wales is to reach its full potential it needs to be funded properly unfortunately we as a nation will never get the money off Westminster it needs, we are like a modern day Oliver Twist condemned to keep going back with our begging bowls. Asking for more and more, more for the NHS, the police, the fire service, the armed services, education and social services to name a few. We will never get enough to run it as we want so we need to shape our own futures, we have in my opinion, the most beautiful country in the world full of passionate, clever, innovative people. We need to let these people make our country great ,believe in them and give them the resources to make this brilliant country of ours world leaders. It’s time to let this dragon breathe fire. Independence can set the dragon free.” 

 

Os yw Cymru’n mynd i gyrraedd ei llawn botensial mae angen iddi gael ei hariannu’n iawn. Yn anffodus, nid yw ein cenedl yn cael yr arian sydd ei angen arnom gan San Steffan. Rydyn ni fel rhyw Oliver Twist modern wedi’n condemnio i ddychwelyd, dro ar ôl tro, gyda’n bowleni gwag – i ymbil am fwy ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, y Lluoedd Arfog, Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol…a dim ond dechrau arni yw hynny. Fyddwn ni byth yn cael digon i redeg pethau fel rydyn ni eisiau ac i siapio ein dyfodol ein hunan. Yn fy marn i, mae gyda ni’r wlad fwyaf bendigedig yn y byd, yn llawn pobl angerddol, glyfar ac arloesol. Rhaid i ni roi cyfle i’r bobl yma godi’n gwlad a’i gwneud yn le gwych. Rhaid i ni gredu ynddyn nhw a rhoi’r adnoddau iddyn nhw osod ein gwlad ardderchog ar flaen y gad – yng ngolwg y byd i gyd. Mae’n bryd i’r ddraig anadlu tân. Gadewch i annibyniaeth ryddhau’r ddraig.”