Rhys Mwyn

Musician, archaeologist / Cerddor, archeolegydd.
Caernarfon.

 

“Dwi ddim yn ystyried fy hyn yn Genedlaetholwr. Rhoddodd Punk ddiwedd ar syniadau gwleidyddol felly. Rwyf yn rhannol rhyngwladwr a rhannol anarchydd efallai. Treulais rhan fwyaf o fy mywyd yn ceisio ehangu’r drafodaeth ddiwylliannol Gymreig drwy greu a drwy anghydffurfio. Rhaid cadw’r drafodaeth yn fyw. Does dim hawlfraint ar Gymreigtod. Ni chefnogaf annibyniaeth yn ddi-gwestiwn. Rhaid cadw golwg ar gyfeiriad y daith. Un sydd yn rhydd o hiliaeth a rhagfarnau. Un sydd yn dathlu cydraddoldeb a gwahaniaeth.

Yn sicr mae apel mewn Undeb Geltaidd.”

 

“I am no Nationalist. Punk put an end to any such outdated ideologies for me. Part Anarchist, part Internationalist, I have spent the best part of my life engaged in a debate, a conversation and a continuing active creative cultural process to shift the agenda in Wales. Upholding the fine tradition of non-conformity. There is no copyright on Welshness. All are welcome. On achieving Welsh Independence we will need Welsh anarchists more than ever. We MUST NEVER shut down debate on the road to an Independent Wales.  I do not support Independence unconditionally – I remain anti-racist / anti-fascist always.

 

On a positive / happier note – a Celtic Union has some appeal.”