Nathan Palmer

Welsh celebrity fashion stylist / Steilydd Ffasiwn.
Caerdydd / Cardiff.

 

“The fashion industry works far in advance, independence can be great for Wales if it means that we can encourage and support our own manufactures to keep making here in Wales, we have great resources. Most of the Welsh fashion talent we have are small, medium or emerging companies. Wales produces fantastic wool, which should be celebrated and made more accessible. It is important that we are flexible and that young people from all around the world still have access to our creative education and skills and we protect our home-grown talent, remain open and accessible to international talent.”

 

“Mae’r diwydiant ffasiwn wastad yn edrych tua’r dyfodol; fe allai annibyniaeth fod yn grêt i Gymru os yw’n golygu y gallwn ni hybu a hyrwyddo ein gweithgynhyrchwyr ein hunan a chadw i wneud y cyfan yng Nghymru achos mae gyda ni adnoddau gwych yma. Mae’r rhan fwyaf o’n talentau ffasiwn yng Nghymru’n gwmnïau bach neu ganolig eu maint neu’n fentrau sy’n dechrau ennill eu plwyf. Mae Cymru’n cynhyrchu gwlân ffantastig ac fe ddylen ni ddathlu hynny a gwneud yn siwr ei fod ar gael mor eang â phosib. Mae mor bwysig ein bod ni’n hyblyg a bod pobl o bob rhan o’r byd yn gallu dod yma i fanteisio ar ein hadnoddau addysg creadigol a’n sgiliau. Wrth wneud yn siwr ein bod ni’n edrych ar ôl y dalent sydd ar garreg ein drws mae’n hollbwysig hefyd fod ein drws ar agor a bod Cymru’n croesawu talent ryngwladol.”