Marged

Singer-Songwriter / Cantores a Sgwennwr Caneuon.
Caerdydd / Cardiff.

 

“Mae creadigrwydd a’r ysfa artistig wedi bod yn rhan o’n hunaniaeth ni yng Nghymru erioed. Wrth ddewis annibyniaeth fe allwn roi blaenoriaeth i’r hyn sy’n bwysig i ni – twf ein hamrywiaeth, mynd i’r afael â heriau rhyngblethu a hybu cynwysoldeb – ac fe gaiff hynny ei adlewyrchu ledled y byd gan holl ffurfiau ein creadigrwydd. Bydd sicrhau annibyniaeth a chydnabyddiaeth i’n diwylliant a’n gwlad ein hunain ledled y byd yn sicrhau effaith gadarnhaol naturiol ar ein rhyddid cyllidol a chreadigol.”

 

“Creativity and artistry in Wales has always been a part of our identity. By gaining independence, we can prioritise what is important to us in this country, grow in diversity, tackle intersectionality and promote inclusivity and this will be reflected in our creative output to the world.  Securing independence and being recognised across the world as our own culture and country will have a natural positive effect on our financial and creative freedom.”