Georgia Ruth

Musician /  Cerddor.
Aberystwyth.

 

“Mae Cymru annibynnol yn Gymru sy’n gryfach. Rydyn ni’n ddewr, yn ddeinamig ac yn arloesol; rydym yn lliaws, yn gymysg oll i gyd. Os ydym ni am yrru a llywio ein hiaith ein hunain, ein diwydiannau creadigol ein hunain a hyd yn oed, ac efallai’n bwysicaf oll, ein hamgylchedd a’n hinsawdd ein hunain, yna rhaid i ni fod yn annibynnol.”

 

“An independent Wales is a stronger Wales. We are brave, dynamic and innovative; we contain multitudes. If we are to have agency over our own language, our creative industries and – perhaps most urgently – our own environment and climate, we must be independent.”