Evrah Rose

Poet / Bardd.
Wrecsam.


“I believe in Wales as a progressive and independent society. I believe in our diversity and ingenuity, from our grass roots traders to our officials, there is something quite unique about our passion. Only with independence will we be given the freedom to demonstrate the strength in our heritage, without the ever present fear of being pushed in to discriminatory silence. For me, equality is unaffordable unless we share the wealth of freedom that some, more than others have the luxury to taste.”

 

“Rwy’n credu mewn Cymru sy’n gymdeithas flaengar ac annibynnol. Rwy’n credu yn ein hamrywiaeth a’n dyfeisgarwch – o’n gweithwyr llawr gwlad i’n gweinyddwyr, mae ansawdd unigryw i’n hangerdd. Dim ond dan adain annibyniaeth y gwnawn ni ffeindio’r rhyddid i fynegi grym ein treftadaeth, heb orfod poeni’n ddi-baid am gael ein gorfodi i fyw mewn tawelwch anghyfiawn. Yn fy marn i, ni allwn fforddio cydraddoldeb os nad ydyn ni’n rhannu holl gyfoeth y rhyddid mae rhai, yn fwy nag eraill yn cael cyfle a’r fraint i’w brofi.”