Danielle Lewis

Musician / Cerddor.
Cei Newydd / New Quay.

 

“A rich and significant path has been carved from our past and engraved onto our present. Wales is our heart. Wales is our home. I believe the time is now closer than ever.  Our future is for us, the Welsh people. I am proud to be able to share the unique language and culture of my country with the world.”

 

Rydyn ni wedi torri llwybr cyfoethog ac arwyddocaol o’n gorffennol i’w gerfio yma ar ein presennol. Cymru yw ein calon. Cymru yw ein cartref. Rwy’n credu fod ein hamser yn agosach nawr nag erioed o’r blaen. Ni bia’r dyfodol, ni, bobl Cymru. Rwy’n falch fy mod yn gallu rhannu iaith a diwylliant unigryw fy ngwlad gyda’r holl fyd.”