Secondson

Record Producer / Cynhyrchydd Cerddoriaeth.
Caerffili.


“I was educated in the early 1980’s when the Welsh language curriculum in my school was limited to ten minutes a week, barely 35 years after the abolition of the Welsh Not.  

I cannot speak my own language.  

I consider myself a Welsh internationalist as I don’t want to give the impression that nationalism is seen as insular, I am hugely interested in my land becoming a republic for my people, and how we will then be perceived on a global scale.  

I strive to break the chain.  To unite, to challenge the national consciousness to start thinking differently, talk differently and begin to act differently.

We should tell the world who we are, not be told who we are.”

 

Fe ges i fy addysgu yn ystod yr 1980au cynnar pan roedd cwricwlwm fy ysgol yn cyfyngu gwersi Cymraeg i ddeg munud yr wythnos – dim ond rhyw 35 mlynedd ar ôl cael gwared o’r Welsh Not.

Dydw i ddim yn gallu siarad fy iaith fy hun.

Rwy’n ystyried fy hunan yn Ryngwladolwr Cymreig achos dw i ddim eisiau rhoi’r argraff fod cenedlaetholdeb yn feddylfryd ynysig. Mae gen i ddyhead aruthrol i weld fy ngwlad yn tyfu’n weriniaeth ar gyfer fy mhobl; ac i weld sut y bydd hynny’n newid y ffordd mae pobl yn ein gweld ni a meddwl amdanom ni ledled y byd.

Rwy’n ymdrechu i dorri’r hualau. I uno, i herio’r ymwybyddiaeth genedlaethol fel ei bod yn dechrau meddwl yn wahanol, siarad yn wahanol a dechrau ymddwyn yn wahanol.

Rhaid i ni ddefnyddio ein lleisiau’n hunain i ddweud wrth y byd pwy ydym ni, nid gadael i leisiau eraill ddweud pwy ydym ni.”