Mark James

Artist
Dinas Powys.

 

“As an artist I’m all for taking positive steps towards opening up conversations about an independent Wales through creative means. Which can only be a good thing. It’s not about building walls or putting up barriers. It’s about an inclusive Wales, and how independence could be a change for good, for everyone and anyone who chooses to make it their home.”

 

“Fel artist rwyf o blaid cymryd camau cadarnhaol, drwy gyfryngau creadigol, i sbarduno sgyrsiau am Gymru annibynnol. Dim ond da all ddod o hynny. Nid mater o godi waliau neu rwystrau i gau pobl allan yw hyn. Ond yn hytrach, cofleidio Cymru gynhwysol a gweld sut y gallai annibyniaeth fod yn ffordd o newid pethau er gwell, i bob un ac unrhyw un sy’n dewis Cymru fel cartref.”