Justin-Peter Lilley

Is a money and banking revolutionary supporting education innovation and inclusion / yn chwyldroadwr ym maes arian a bancio sy’n cefnogi addysg, arloesi a chynhwysoldeb.
Caerdydd / Cardiff.


“Wales is told there is not enough money but money is a human invention; a tool that should be serving us. And since it is a man-made construct, it can be re-thought, re-imagined, and redesigned. What some call the ecological crisis of the planet is the triumph of human ambition. This is our triumph as well as our defeat. So perhaps in Wales, with independence we can redesign a system that really works.”

 

“Mae pobl yn dweud wrth Gymru nad oes digon o arian ar gael…ond creadigaeth ddynol yw arian; arf a ddylai fod yn ein gwasanaethu ni. A gan mai dyn a greodd arian, fe allwn ei ail-feddwl, ei ail-ddychmygu a’i ail-gynllunio. Mae’r hyn sy’n cael ei alw’n argyfwng ecologol ein planed gan rai pobl hefyd yn enghraifft o begwn eithaf ein huchelgais fel dynol ryw. Mae’n fuddugoliaeth i ni, ond mae hefyd yn golygu colled enbyd i ni. Felly, efallai yma yng Nghymru, drwy annibyniaeth, fe allwn ni ail-gynllunio system sy’n gweithio go iawn.”