Duncan Fisher

Project manager at Our-food.org /  Rheolwr Prosiect gyda Our-food.org.
Crug Hywel / Crickhowell.

 

“New Zealand has dropped growth as an economic target, and pursues health, wellbeing and carbon reduction instead adopting “improving the sense of cultural identity” as a core economic goal. If NZ can do it so can we, except that we have to go down the path chosen by Westminster, so we can’t.

Wales is more like Scotland, Iceland and New Zealand than Westminster in its belief in fairness and community. We need to be free align with those who share our values.

Inequality predicts misery, find the economists. Westminster is a powerhouse of inequality.

People want secure jobs, help when sick, good social connections, safety, housing. They’ll vote for independence if they are convinced it will bring those things.”

 

“Mae Seland Newydd wedi cefni ar dwf economaidd fel targed er mwyn canolbwyntio ar iechyd, llesiant a lleihau carbon a mabwysiadu’r nod o “wella’r ymwybyddiaeth o hunaniaeth ddiwylliannol” fel amcan economaidd creiddiol.

Os yw Seland Newydd yn gallu gwneud hyn, yna fe allwn ninnau hefyd – ond rydyn ni’n gorfod cerdded ar hyd y llwybr mae San Steffan yn ei ddewis, felly dydyn ni ddim yn gallu gwneud hyn.

O ran credu mewn tegwch a chymuned, mae Cymru’n debycach i’r Alban, Gwlad yr Iâ a Seland Newydd na San Steffan. Mae angen i ni fod yn rhydd fel y gallwn ni gyd-gerdded gyda’r rheini sy’n rhannu ein gwerthoedd.

Yn ôl economegwyr, mae anghydraddoldeb yn paratoi llwybr anochel at ofid a dioddef. Mae San Steffan yn bwerdy i anghydraddoldeb.”