Andy Richards

Blue Honey night cafe co-owner and DJ / Cyd-berchenog caffi nos Blue Honey a DJ.
Caerdydd / Cardiff.

 

“Given the current political climate and the deep uncertainty that has ensued, it’s not hard to imagine a near future where an option of Welsh independence is a legitimate and realistic possibility. In this scenario, how strong an independent Wales can be depends on what questions we ask ourselves. Questions over how deeply we entwine the creative industries within the Welsh economy will be pivotal in shaping a successful, prosperous independent nation with identity.”

 

“Wrth ystyried yr hinsawdd wleidyddol bresennol a’r ansicrwydd dwfn sydd wedi deillio o hynny, dyw hi ddim yn anodd dychmygu pwynt yn y dyfodol agos lle bydd annibyniaeth i Gymru’n bosibiliad dilys a realistig. Dan yr amgylchiadau hynny, fe fydd cryfder a rhychwant yr annibyniaeth yna’n dibynnu ar y cwestiynnau y byddwn ni’n gofyn i’n hunain. Bydd cwestiynau am ba mor dynn fyddwn ni’n plethu’r diwydiannau creadigol i wead economi Cymru yn hollbwysig wrth i ni siapio cenedl a hunaniaeth lwyddiannus a ffynianus.”